hoa cà phê và hoa lyly

hinh caphe
hoa cà phê

hinh caphe
hoa lyly da lạt

tranthuhuong

Thăm ông Thánh.

Lâu quá không giao lưu hôm nay thấy "ông Thánh" bình thơ thật sắc sảo. CHúc mừng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8382','40beukr7nso49v599jnnos0h37','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-15 13:34:57','/a280098/hoa-ca-phe-va-hoa-lyly.html')